Hinnakiri

Hinnad

Kogu kompleksi rent:

P – N   alates 600 € ööpäev

R – L   alates 1000 € ööpäev

Hinna sisse kuulub saunade, vesijalgratta, paadi, aerusurfi laudade, vibude, disc-golfi raja ja palliplatside kasutus.

 

Peamaja* 400 €  ööpäev
Saunamaja* 200 €  ööpäev
Kämping*   50 €  ööpäev
Ujuvsaun*   50 €  ööpäev
Kümblustünn*   60 €  ööpäev/90€ kaks ööpäeva
Kanuumatk   30-35 €  tk
Kanuu   25 €  tk
Aerusurfi laud   25 €  tk
Vibu   20 €  tk
Zorb pallid   50 €  tund/min kaks tundi
ATV   25 €  tund
Lauatennis   40 €  päev
Discgolf     3 €  mängija

Disc-golfi ketta kaotamine: 20€/tk

Vibunoole kaotamine: 15€/tk

* Peamaja, saunamaja ja kämpinguid rendime üksikuna välja ainult P – N.

R – L on võimalik rentida vaid kogu kompleksi korraga.               

NB! Broneerimisel tuleb tasuda ettemaks 50% ulatuses kogumaksumusest.

Ettemaksu tasunud klient võtab endale kohustuse järgida Nõmme Puhkebaasi kodukorda.


Kodukord

 • Hinnapakkumise saamine ei tähenda broneeringu kinnitamist.
 • Broneering hakkab kehtima peale ettemaksuarve tasumist.
 • Broneeringu ülesütlemisel kliendi poolt ettemaksu ei tagastata.
 • Ettemaksu suurus on 50% broneeringu kogumaksumusest.
 • Check – in ja check – out vastavalt 16:00 ja 12:00 (kui ei ole kokku lepitud teisiti).
 • Kliendi täidab Nõmme puhkebaasi kodukorda ja kohustub tutvustama seda ka teistele külastajatele.
 • Hoonetes käitumisel lähtutakse headest tavadest ja Nõmme puhkebaasi varasse suhtutakse heaperemehelikult.
 • Hoonetes suitsetamine on keelatud. Õues suitsetamisel ei visata konisid maha vaid pannakse tuhatoosi, prügikasti või selleks ettenähtud kohta.
 • Rendileandjal on õigus määrata trahv kuni 100€ kui siseruumides on suitsetatud, oksendatud või urineeritud selleks mitte ettenähtud kohtades.
 • Prahi maha viskamine Nõmme puhkebaasi territooriumil on keelatud. Klient koristab enda järelt tekitatud prügi rendileandja poolt paigutatud prügikastidesse.
 • Alkoholijoobes ujumine, kümblustünni kasutamine ja ATV – ga sõitmine on keelatud.
 • Kliendil on keelatud puhkebaasi vara ruumidest väljaviimine. Juhul kui muudetakse laudade ja pinkide, madratsite vms asukohta, tuleb need hiljem ka oma kohale tagasi asetada.
 • Dekoratsioonide üles panemisel ei tohi kasutada vahendeid, mis seintele või mujale jälgi jätavad ning ürituse lõppedes tuleb kõik kaunistused ka eemaldada.
 • Klient ei tohi häirida öörahu, mille ajal on keelatud helivõimendi kasutamine õuealal ega segada muul viisil naabruses elavaid külaelanikke. Arusaadavalt kestavad peod hommikuni, kuid tuleb ka teistega arvestada. Öörahu kehtib P-N 22:00-06:00 ning R ja L 24:00-07:00. Öörahu rikkumisest tulenevad trahvid hüvitab broneeringu teinud klient.
 • Ürituse kontrolli alt väljumisel (nt. vandalism) või kodukorra mitte täitmise korral on rendileandjal õigus üritus koheselt lõpetada (ilma tagasimakseid tegemata). Klient vastutab ka kõikide temaga kaasas olevate inimeste tegude eest. Kui keegi seltskonnast tekitab rendileandjale kahju, siis vastutab broneeringu teinud klient.
 • Klient vastutab tuleohutuse eest.
 • Rendileandja ei vastuta võimalikest kodukorra eiramistest tulenevate õnnetusjuhtumite eest.
 • Kahjustuste tekkimisel peab broneeringu teinud klient korvama kahjud vastavalt rendileandja poolt esitatud arvele. Ka siis kui kasutatakse kolmandate isikute (nt, mängude läbiviijad, bändid, toitlustajad jne) teenuseid. Disc-golfi ketaste, vibunoolte või pallide kaotamisel tuleb need hüvitada vastavalt hinnakirjale.
 • Kohapeal sõlmitakse kliendiga rendileping mille lahutamatuks osaks on kodukord.